Dr Suresh Kumar Rohilla z Centrum Nauki i Środowiska z Indii podzieli się doświadczeniami z pozyskiwania wody w Indiach, gdzie od wielu lat jest ona cennym zasobem. Podobnie może być w Polsce, gdzie susze stają się coraz większym problemem.

O projekcie: „Stop suszy!” i proaktywności, którą trzeba podjąć by przeciwdziałać skutkom suszy opowie dr Małgorzata Stolarska, reprezentująca Wody Polskie.

Problemy perturbacji w cyklu krążenia wody wywołanymi zmianami klimatycznymi przedstawi prof. Maciej Zalewski, twórca nowoczesnej koncepcji ekohydrologii stanowiącej podstawę do obecnie rozwijanej przy ONZ metodologii „Nature Based Solutions”.

Zapowiedź Stormwater Poland 2020. Źródło: RETENCJAPL Sp. z o.o.

Podczas konferencji zostanie też poruszony temat finansowania projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi. Piotr Czarnocki z Ministerstwa Środowiska poinformuje, jakie możliwości pojawią się w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Uczestnicy zapoznają się z projektem Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Jego premierę zaplanowano podczas konferencji.

W tym roku tematykę poszerzono o doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan wód opadowych zostanie przedstawiony przez przedstawicieli ze Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Gruzji a także Litwy.

Konferencja Stormwater Poland 2020 zakończy się blokiem o powodziach miejskich, podczas którego swoimi doświadczeniami podzielą się osoby, które zarządzały sytuacją kryzysową w perspektywie powodzi.

Zapraszamy! Do końca grudnia br. bilety w niższej cenie 1190 zł netto.

Przeczytaj także: Zarządzanie systemami wód opadowych to najważniejsze wyzwanie