Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli uzyskać dofinansowanie do wykonania lub montażu na terenie swojej nieruchomości systemu służącego do gromadzenia wody opadowej. Chodzi m.in. o zakup i instalację zbiornika naziemnego szczelnego o łącznej pojemności min. 500 l, zbiornika podziemnego szczelnego o pojemności min. 2 tys. l, a także utworzenie ogrodu deszczowego lub oczka wodnego o pojemności min. 500 l.

Program pilotażowo wprowadzony zostanie w przyszłym roku. Z samorządowego budżetu pokryć będzie można 80% kosztu inwestycji; górny limit ustalono na 1 tys. zł. Jeżeli rzeszowianie wykażą zainteresowanie dotacjami, wprowadzone zostaną korekty dotyczące np. wysokości dofinansowania i program zostanie przedłużony.

Efektem programu „Mała retencja” ma być pozostawienie wód opadowych w ich naturalnej zlewni, co przyczyni się do utrzymania naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenia wykorzystywania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych – powiedziała Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa, której podlegają sprawy ochrony środowiska.

Przeczytaj także: Zabezpieczenie rzeki Strug w Rzeszowie