• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Poznań. Kolejne działania z zakresu retencji. Złożono podpisy

Opublikowano: 18-04-2024 Źródło: UM Poznań

Ponad 61% lasów w Poznaniu to własność miejska, a za 32% odpowiadają Lasy Państwowe. Teraz obie strony podjęły decyzję o współpracy, której celem jest skuteczna retencja leśna na jak największym obszarze stolicy Wielkopolski.


Fot. UM Poznań Fot. UM Poznań

Kooperacji podjęły się komunalne spółki Aquanet oraz Aquanet Retencja, a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Podpisano list intencyjny w tej sprawie, a działania będą prowadzone we współpracy z trzema znajdującymi się na terenie miasta nadleśnictwami. Wkrótce będą ustalane miejsca nadające się do wprowadzenia rozwiązań z zakresu retencji leśnej. Prowadzone mają być także działania utrzymaniowe istniejących obiektów. 

Marek Borkowski, wiceprezes zarządu Aquanet, podkreślił, że spółka chce skutecznie przeciwdziałać skutkom szybko postępujących zmian klimatu. Jednym z przykładów jest właśnie koncepcja magazynowania i wykorzystania wód opadowych w lasach. To innowacyjny projekt, który pozwoli na podniesienie poziomu wód gruntowych, a tym samym korzystnie wpłynie na funkcjonowanie drzew i innych roślin obecnych w lasach. Dzięki naturalnej retencji wód opadowych roślinność występująca w lasach będzie mogła czerpać w okresach suszy i niedoborów wody ze zgromadzonej deszczówki – wyjaśnił Marek Borkowski.


Poinformowano, że funkcjonujący już od lat w Poznaniu program retencji leśnej może zostać rozszerzony o kolejne obszary, w tym Górę Morasko, tereny nadwarciańskie na północy, rejon rowu Darzynka (Kobylepole), użytek ekologiczny Darzybór, lasy nad rzeką Kopel (Głuszynka) czy zachodnią część Lasku Marcelińskiego

Fot. UM Poznań Fot. UM Poznań

Wykorzystane już przez miasto rozwiązania umożliwiają kierowanie wody opadowej z terenów uszczelnionych na obszary leśne. Pozwala to na poprawę mikroklimatu i łagodzenie efektów miejskiej wyspy ciepła. Pierwsza tego typu inwestycja w Poznaniu pozwoliła na uratowanie rezerwatu Żurawiniec.

Z kolei Lasy Państwowe w trakcie ostatnich trzech lat prowadziły projekt związany z odtworzeniem mokradeł. Dzięki tym działaniom będzie można magazynować w lasach 2 mln m3 wody.

Przeczytaj także. Poznań: mała retencja coraz popularniejsza

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia