W Polsce do tej pory najczęściej mogliśmy obserwować powodzie związane z wylewaniem rzek, tak jak w 1997 czy też w 2010 roku, które miały bardzo szeroki zasięg i spowodowane były stosunkowo długotrwałymi i intensywnymi opadami, jednak klimat się zmienia - zwiększa się częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obecnie – niemal każdego roku występują tzw. powodzie błyskawiczne, które mają charakter lokalny. Zauważalne od kilku lat gwałtowne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszego klimatu. Pamiętajmy, że nie tylko klimat jest przyczyną tych zmian. Duże znaczenie miała i ma działalności człowieka. Mamy tu na myśli sposób zabudowy miast oraz brak m.in. infrastruktury odprowadzającej wodę. W związku z rozbudową miast ilość powierzchni nieprzepuszczających wodę rośnie nieproporcjonalnie do istniejących już i projektowanych wiele lat temu instalacji odprowadzających wodę, co sprawia, że jesteśmy świadkami coraz częstszych krótkotrwałych i destrukcyjnych w swoich skutkach podtopień.

Z drugiej strony niemal corocznie mamy okresy suszy, zatem kolejną ważną kwestią jest retencjonowanie wody. Spowolnienie spływu lub całkowite zagospodarowanie wód opadowych staje się obecnie koniecznym zabiegiem. Skuteczny sposób zagospodarowania wody opadowej w miastach to m.in. odprowadzenie wody do gruntu (a nie bezpośrednio do kanalizacji), co jednocześnie ogranicza ryzyko podtopień.

Istnieje kilka metod odprowadzania wody deszczowej z powierzchni, lub jej gromadzenia. Są to m.in. skrzynki oraz tunele rozsączające, zbiorniki na wodę, studnie chłonne. Większość z nich przyczynia się do gromadzenia deszczówki do późniejszego wykorzystania.

Rozwój technologiczny i inżynieria materiałowa w chwili obecnej pozwala również na inne bardzo ciekawe i skuteczne rozwiązanie. Są to nawierzchnie wodoprzepuszczalne, które odprowadzają wodę opadową bezpośrednio do gruntu, aby zasilała wody gruntowe oraz roślinność wokół nawierzchni utwardzonych. Jednym z takich rozwiązań jest nawierzchnia wodoprzepuszczalna Pervia Path, wprowadzona na rynek przez firmę Cemex.


Jak efektywnie odprowadzić wodę, a jednocześnie dbać o środowisko?

PERVIA path to rozwiązanie, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi w naszym środowisku naturalnym. Im więcej powierzchni przepuszczalnych, tym mniej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji i do rzek, dzięki czemu nie są tracone zasoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyrody. Dodatkowo, nawierzchnia przepuszczalna PERVIA path zabezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzece po obfitych opadach i po wiosennych roztopach. Przyczynia się do zmniejszenia skutków powodzi, występujących w okresach wiosennych i letnich w Polsce.

Nawierzchnie PERVIA path, opracowane przez Cemex, są doskonałym rozwiązaniem, zgodnym z wymogami środowiskowymi i głównymi zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Zasada odwadniania jest prosta: woda musi przesiąkać przez nawierzchnię, aby mogła zostać wchłonięta przez glebę. Dodatkowymi korzyściami, wynikającymi ze stosowania nawierzchnia z PERVI path jest mniejszy spływ powierzchniowy do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych.

Nowa linia produktów PERVIA zaspokaja zapotrzebowanie branży budowlanej na przepuszczalne nawierzchnie, które można stosować na powierzchniach parkingów, podjazdach dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodników oraz jako podbudowy, np. boisk sportowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz betonu wodoprzepuszczalnego na taras, chcesz zaprojektować dekoracyjne ścieżki ogrodowe odpowiednie dla wszystkich warunków pogodowych, wybudować parking dla pojazdów do 3,5 tony, czy też zbudować drogę rowerową, zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi doradcami. Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie na nawierzchnie, które łączy wytrzymałość, trwałość oraz troskę o środowisko naturalne i zasoby wody.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

michal.kaluzynski@cemex.com

tel. 605744260

www.cemex.pl/pervia.aspx

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.
Prawa autorskie © 2024 / Cemex Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone