PGE Polska Grupa Energetyczna zdecydowała się na kompleksowe ubezpieczenie pięciu elektrowni w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Umowa, która została podpisana między stronami obejmuje Elektrownię Bełchatów, Elektrownię Turów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra, który tworzą Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin. Wszystkie  stanowią około 70% mocy twórczych Grupy PGE.

Decyzja o przystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest dowodem na to, że bardzo aktywnie poszukujemy oszczędności w całej Grupie PGE i sukcesywnie wdrażamy w życie projekty optymalizacyjne. Zawierając umowę z TUW PZUW uzyskaliśmy realne oszczędności w skali całej grupy, a ponadto postawiliśmy na sprawdzonego na rynku i doświadczonego partnera biznesowego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Współpraca między stronami umowy rozpoczęła się w maju br., w TUW PZUW utworzony został Związek Wzajemności Członkowskiej GK PGE, którego członkami zostaną spółki wchodzące w skład Grupy PGE. Spółki będą przystępowały do TUW PZUW sukcesywnie, w miarę upływu terminów ważności obowiązujących polis ubezpieczeniowych. Pierwsze polisy obowiązują od 1 lipca br.