"Nadal obserwujemy ok. 10 proc. wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytku, w stosunku do I półrocza 2008 roku. Jest to efekt dobrej koniunktury w 2007 roku, kiedy rozpoczynano budowę lokali teraz oddawanych do użytku" - napisali w analizie eksperci PZFD.

"Na podstawie liczby rozpoczynanych budów w późniejszym okresie, można oczekiwać, że w kolejnych kwartałach nastąpi wygaszenie tego trendu wzrostowego. Przewidujemy, że w całym 2009 roku liczba lokali oddanych przekroczy liczbę lokali z 2008 roku o ok. 5-10 proc., czyli osiągnie poziom 170-180 tysięcy. W roku 2010 nastąpi zmniejszenie liczby oddawanych lokali w stosunku do roku 2009 o 10-20 proc., natomiast w 2011 roku o kolejne 20 proc. w stosunku do 2010".