Wyniki lepsze o około 10% niż w roku poprzednim zanotowano również w pierwszym półroczu tego roku. Z porównań i analiz wynika, że zmniejsza się tempo oddawania mieszkań, a stan na koniec grudnia prawdopodobnie będzie zbliżony do ubiegłorocznego. Szacuje się, że będzie to około 160-170 tys. oddanych mieszkań.

Wszelkie statystyki wskazują na to, że w przyszłym roku aktywność na rynku mieszkaniowym będzie znacznie mniejsza, jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych budów. W okresie trzech kwartałów tego roku ruszono z budową około 110 tys. mieszkań, podczas gdy w tym samym czasie w 2008 r. rozpoczętych budów było o 23,8% więcej. Jednak wynik ten i tak jest lepszy niż po pierwszych sześciu miesiącach, kiedy wartość ta była o 28,3% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Statystyki zaburzane są jednak przez budowę w dwóch kategoriach. Firmy deweloperskie budują „na sprzedaż i wynajem”. Zajmują się one budową mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Drugą grupę stanowią inwestorzy indywidualni, działający w obszarze gospodarstw domowych i budujący jednorodzinne domy. Znacznie różne są wyniki w rozpoczynaniu budów przez deweloperów i inwestorów indywidualnych.

W "deweloperce" działalność jest znacznie mniej aktywna. W okresie 9 miesięcy tego roku podjęto budowę około 29,9 tys. mieszkań, co jest liczbą o o 45,1% mniejszą niż przed rokiem. Wpływ na podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji ma zapewnienie przez firmę finansowania, natomiast deweloperzy mają teraz utrudniony dostęp do kredytów.

Rozpoczęte budowy wśród inwestorów indywidualnych szacuje się na około 73,9 tys. mieszkań, czyli o 8,2% mniej niż w porównywalnym czasie ubiegłego roku. W tego rodzaju budownictwie na początku budowa realizowana jest bez kredytowania, dopiero w późniejszej fazie realizacji podejmowane są starania o kredyty.

Zdecydowanie więcej mieszkań oddawane jest przez deweloperów i spółdzielnie mieszkaniowe niż przez inwestorów indywidualnych.