Koniunktura 30% przedsiębiorstw poprawiła się a 6% pogorszyła (wg danych za ubiegły miesiąc wskaźniki te były na poziomie 32% i 6%). Pozostałe przedsiębiorstwa twierdzą, że ich sytuacja nie zmienia się.

W komunikacie napisano, że przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy, od zgłaszanego w sierpniu, wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano- montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu.

"Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak w sierpniu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od prognoz sprzed miesiąca. Wzrost cen realizacji robót budowlanomontażowych może być wolniejszy niż przewidywano w sierpniu. Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca" - czytamy w komunikacie.