Jednocześnie właściciele przejmowanych nieruchomości otrzymają wyższe odszkodowanie, pod warunkiem szybkiego opuszczenie przejmowanej działki. Takie zmiany przewiduje ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu - czytamy w portalu droginaeuro.pl.

W usprawnieniu procedur przygotowawczych wzorowano się na rozwiązaniach wprowadzonych w specustawie drogowej. Zezwolenie na budowę lotniska będzie wydawał wojewoda najpóźniej w ciągu 3 mies. od daty złożenia wniosku. Decyzja administracyjna będzie powodowała kilka skutków prawnych:
- będzie decyzją lokalizacyjną i zatwierdzi podział nieruchomości;
- na jej podstawie z mocy prawa grunty pod lotnisko przejdą na własność Skarbu Państwa lub samorządu (w zależności od tego, kto będzie inicjatorem budowy lotniska);
- będzie faktycznym pozwoleniem na budowę.