Projekt ulokowany został na obszarze Al-Rasheed Military Compound o powierzchni 1250 ha. Bedzie obejmował dzielnicę mieszkalna, kompleks handlowy, centrum technologiczne, hotel oraz szpital i kompleks szkolny. Dodatkowe elementy jak muzeum, centrum rozrywki, park i pole golfowe moze zostać dodane w ramach odrębnego umowy. Inżynierem kontraktu została firma consultingowa Dar Al-Handasah.