Partnerzy portalu

TOP 10: Rektorzy polskich uczelni technicznych

Opublikowano: 18-03-2018 Źródło: internet

Przed początkiem tego roku akademickiego, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GIS) i biorąc pod uwagę tylko liczbę studentów, opublikowaliśmy listę TOP 10 polskich uczelni technicznych. Zobaczcie rektorów tych placówek. Wykaz powstał w oparciu o kolejność zgodną z porządkiem uczelni w poprzednim zestawieniu.


Rektorzy TOP 10 polskich uczelni technicznych. Fot. Nirat.pix/Shutterstock Rektorzy TOP 10 polskich uczelni technicznych. Fot. Nirat.pix/Shutterstock
  1. Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Politechnika Wrocławska

Urodzony 6 lutego 1952 r. we Wrocławiu. W latach 1971-1976 student na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego 11 lat później. Tytuł profesora nadano mu w 2003 r.. Z kolei od 2007 r. jest profesorem zwyczajnym.

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Fot. www.cezary.madryas.pwr.edu.pl Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Fot. www.cezary.madryas.pwr.edu.pl

W przeszłości m.in. dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego i prorektor ds. rozwoju.

Autor lub współautor 480 prac i 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej.

Cezary Madryas to wieloletni współpracownik naszego wydawnictwa, członek rad programowych czasopism „Inżynieria Bezwykopowa” oraz „Geoinżynieria drogi mosty tunele”. W 2012 r. przyznano mu statuetkę TYTAN za wkład w rozwój technologii bezwykopowych.

  1. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska

Urodzony 3 grudnia 1952 r. w Biłgoraju. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Od 1985 r. doktor, 10 lat później otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Od 2005 r. profesor. W przeszłości prodziekan i dziekan Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Fot. Politechnika Warszawska Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Fot. Politechnika Warszawska

Współautor i autor dwóch monografii i 10 rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych oraz ponad 580 publikacji naukowych.

  1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Urodzony 27 października 1948 r. w Świątnikach Górnych k. Krakowa. Absolwent AGH. Od 2008 r. profesor. W przeszłości prodziekan i dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz prorektor.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fot. www.nkn.gov.pl Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Fot. www.nkn.gov.pl

Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology w Tokio oraz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Profesor Honorowy Politechniki Wrocławskiej.

  1. Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG – Politechnika Gdańska

Urodzony 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Od czasów studiów (1967–1972) związany z Wydziałem Chemicznym PG. Doktor od 1978 r., a dalej: doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W przeszłości prodziekan Wydziału Chemicznego, dziekan i kierownik Katedry Chemii Analitycznej.

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. i rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Politechnika Gdańska/Wikimedia Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. i rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Politechnika Gdańska/Wikimedia

Autor lub współautor ponad 750 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych periodykach.

  1. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska w Gliwicach

Urodzony 29 września 1962 r. w Wodzisławiu Śląskim. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej (1987 r.). Od 1994 r. doktor, od 2002 r. doktor habilitowany. Od 2007 r. profesor.

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Fot. Politechnika Śląska w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Fot. Politechnika Śląska w Gliwicach

W przeszłości m.in. prodziekan ds. ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Autor ponad 170 publikacji naukowych czy sześciu monografii naukowych.

  1. Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Politechnika Poznańska

Urodzony się w 1951 r. Absolwent (1974 r.) Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Od tamtej pory pracownik tej uczelni. W przeszłości m.in. prorektor ds. kształcenia. Od 2005 r. profesor nauk technicznych.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Fot. Politechnika Poznańska Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Fot. Politechnika Poznańska

  1. Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Politechnika Łódzka

Urodzony 14 sierpnia 1948 r. w Janówku. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (1973). Od 1979 r. doktor, a od 1990 r. doktor habilitowany. Od 2002 r. profesor. W przeszłości dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, prorektor ds. edukacji.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Fot. Politechnika Łódzka Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Fot. Politechnika Łódzka

Autor i współautor ponad 400 publikacji, w tym 18 monografii oraz recenzent ponad 580 referatów na międzynarodowe konferencje oraz do renomowanych wydawnictw naukowych.

  1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Politechnika Rzeszowska

Urodzony w 1947 r. w Zielonej Górze. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej (Politechniki Rzeszowskiej). Pracę zawodową rozpoczął jako asystent w Zakładzie Konstrukcji Maszyn. Od 1978 r. doktor, a od 1992 r. doktor habilitowany.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Fot. Politechnika Rzeszowska Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Fot. Politechnika Rzeszowska

Od 1999 r. profesor. W przeszłości prodziekan i dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a także prorektor Politechniki Rzeszowskiej.

  1. Prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Politechnika Krakowska

Urodził się 12 marca 1951 r. w Krakowie. Absolwent kierunku metaloznawstwo i obróbka cieplna na Akademii Górniczo-Hutniczej (1975 r.). Od 1985 r. doktor, a w 1994 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 2004 r. profesor.

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej. Fot. Politechnika Krakowska Prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej. Fot. Politechnika Krakowska

W przeszłości prodziekan Wydziału Mechanicznego i prorektor ds. dydaktyki, a także dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej. Autor ponad 350 publikacji.

  1. Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Urodzony 28 stycznia 1962 r. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie (1986 r.). Od 1994 r. doktor, a od 2007 r. doktor habilitowany. Od 2009 r. profesor nadzwyczajny.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Fot. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Fot. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W przeszłości m.in. kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prorektor ds. studenckich. Autor ponad 130 publikacji naukowych.

Zobacz także: TOP 10 polskich uczelni technicznych

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!