Partnerzy portalu

10 najbardziej zrównoważonych polskich miast

Opublikowano: 25-03-2018 Źródło: Arcadis

Firma Arcadis opracowała ranking Polskich Miast Zrównoważonych, klasyfikując 50 miast pod względem stopnia, w jakim ich rozwój jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju. Inspiracją był raport Arcadis Sustainable Cities Index, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Polskie zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników z trzech obszarów: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Zobaczcie, które z polskich miast znajdują się w pierwszej dziesiątce tego rankingu – a są niespodzianki.


10 najbardziej zrównoważonych polskich miast. Fot. Oneinchpunch/Shutterstock 10 najbardziej zrównoważonych polskich miast. Fot. Oneinchpunch/Shutterstock

Twórcy raportu przypominają, że zrównoważony rozwój miast jest jednym z 17 celów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która stanowi plan rozwoju dla świata uzgodniony przez 193 państwa ONZ, przewidziany do zrealizowania w perspektywie do 2030 r.

Praktyczna realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych jest kwestią tym bardziej istotną, że według danych statystycznych na obszarach miast zamieszkuje około 60% ludności Polski, podczas gdy aż trzy czwarte Polaków to osoby, których bezpośrednio i na co dzień dotykają kwestie miejskie – mówi, cytowany w raporcie, prof. dr hab. Tadeusz Borys z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rozwój społeczny oceniany był pod kątem m.in. demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji czy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o środowisko, brano pod uwagę np. jakość powietrza, gospodarkę odpadami czy dostępności urządzeń sieciowych. Z kolei rozwój gospodarczy dotyczył zamożności miasta i atrakcyjności dla biznesu. W tym wypadku analizowano m.in. średnią liczbę przedsiębiorstw oraz ich nakłady inwestycyjne, dostępność transportu publicznego czy sytuację na rynku pracy.


W czołowej trójce rankingu znalazły się kolejno: Warszawa, Toruń oraz Wrocław. Pierwsze miejsce stolicy na pewno nie jest niespodzianką, choć 44. lokata w obszarze środowiska chluby nie przynosi.

Warszawa najlepsza jest jednak w obszarze społecznym i gospodarczym, co w efekcie dało jej zwycięstwo w rankingu

Fot. Itsmejust/Shutterstock Fot. Itsmejust/Shutterstock

Od wielu lat Warszawa skutecznie realizuje inwestycje zmieniające jej oblicze w kierunku miasta nowoczesnego i przyjaznego, na kształt innych metropolii europejskich. Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych oraz najwyższy odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzają wysoki poziom rozwoju gospodarczego stolicy. Dostęp do bogatego rynku pracowników, bliskość administracji centralnej oraz nowoczesna architektura przyciągają do Warszawy międzynarodowy biznes. Jest to jeden z czynników, który sprawia, że aktualnie PKB na mieszkańca w Warszawie jest aż o 200% wyższe od średniej krajowej – napisano.


Toruń może pochwalić się równowagą między trzema obszarami zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo – 14. miejsce, środowisko – 8., gospodarka – 6.).

Fot. Patryk Kosmider/Shutterstock Fot. Patryk Kosmider/Shutterstock

Toruń to miasto pozytywnych zmian. Ma dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury komunalnej. Mieszkańcy miasta są ludźmi świadomymi ekologicznie oraz oszczędnymi, o czym świadczy stosunkowo niski poziom zużycia wody oraz energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkańca. Toruń prowadzi aktywne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania transportu miejskiego – m.in. to czytamy w raporcie.

Na trzecie miejsce Wrocławia złożyła się trzecia lokata w obszarze społeczeństwo, 37. – środowisko, druga – gospodarka.

Dla nas to wyróżnienie jest szczególnie cenne, ponieważ  jako jedyni w Polsce posiadamy oficera pieszego. Jego praca została zauważona. To miłe – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor wrocławskiego Biura Zrównoważonej Mobilności.

Ravjitwanderer//Shutterstock Ravjitwanderer//Shutterstock

Jak zauważa Anna Rusek, dyrektor pionu środowiska w Arcadis, zaskakujące może być to, że czołówka rankingu nie jest zdominowana przez najbogatsze miasta, które mają do dyspozycji większe budżety na realizację swoich inwestycji.

W pierwszej dziesiątce, z bardzo dobrymi wynikami, znalazły się miasta z województw o najniższym w Polsce PKB per capita: Lublin (5. miejsce), Rzeszów (8.) i Olsztyn (10.). Oznacza to, że dla miejskich decydentów równie istotne co budżet powinna być spójna i zrównoważona wizja rozwoju oraz śmiałość i konsekwencja w jej realizowaniu – mówi Anna Rusek.

TOP 10 – najbardziej zrównoważone miasta w Polsce:

Źródło:  Arcadis Źródło: Arcadis

Biorąc po uwagę pojedyncze obszary, jak wspomnieliśmy, pod kątem społecznym i gospodarczym wygrała Warszawa, z kolei w elemencie środowiska najlepsza okazało się Bielsko-Biała (szóste w ogólnej klasyfikacji).


Stolica Podbeskidzia zwyciężyła w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis w obszarze środowiska, uzyskując w większości wskaźników bardzo dobre lokaty. Wyjątkowo dobry wynik osiągnęła zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami. Zawdzięcza to wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu ich selektywnej zbiórki – m.in. to napisano w podsumowaniu rankingu.

Fot. Velishchuk Yevhen/Shutterstock Fot. Velishchuk Yevhen/Shutterstock

Wskazano też m.in., że Bielsko-Biała jest jednym z ważniejszych ośrodków turystycznych regionu, w obrębie miasta znajduje się 17 szczytów górskich, ponad 40% powierzchni miasta stanowią obszary prawnie chronione, położenie na przecięciu ważnych szlaków drogowych północ-południe (droga S1) i wschód-zachód (droga S52) sprawia, że miasto jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych tej części kraju, ze szczególnie rozwiniętym przemysłem motoryzacyjnym.

Tutaj zobaczysz pełny Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!