Wydatki budżety miasta wraz zaplanowanymi funduszami pomocowymi wynieść mają ok. 2,6 mld zł. W zakresie gospodarki komunalnej kontynuowany będzie „Program poprawy jakości wody”.Homis przypomina, że Szczecin „zamierza przystąpić do realizacji kolejnego ważnego programu związanego z gospodarką odpadami. Jego najważniejszym elementem będzie budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów”, czyli spalarni.

Kontynuowana będzie również rozbudowa i modernizacja układu drogowego miasta. „Zakłada się realizację kolejnych etapów obwodnicy śródmiejskiej, rozpoczęcie budowy Trasy Północnej i przebudowy ul. Struga”.Pieniądze zapisano w WPI na unowocześnienie komunikacji tramwajowej. W ramach tego zadania przewiduje się modernizację szczecińskich torowisk oraz zakup nowoczesnego taboru niskopodłogowego.