Tegoroczny spadek obrotów na rynku wiaże się z dramatycznym spadkiem w Hiszpanii (-13.4%) i Irlandii (-20.6%).
Inne znaczace europejskie kraje zachowywały sie w sposób bardziej umiarkowany: Francja -2.2%, Włochy -3.8%, Wielka Brytania -1.1%, Niemcy +3.1%, Holandia +2.4%.

O wiele lepiej sytuacja wyglądała w Europie Środkowej i wschodniej gdzie zanotowano prawie wszedzie znaczący wzrost, a średni wskażnik osiagnmał +6.2% w 2008 roku. Liderem okazała sie Polska +12.4% wspierana przez Słowację (+6.0%) i Czechy (+2.2%).

Prognozy na 2009 rok:
Recesja na rynku pogłębi się osiągajac wskaźnik -4.3% dla całej Unii i -4.8% dla krajów Zachodnich. Hiszpania (157mld euro w porównaniu do 217 mld w roku 2007) oraz Irlandia (25mld euro w 2009 w stosunku do 38mld euro w 2007) zanotuja ponad 15 % spadki.
Wzrost w krajach Środkowej Europy się utrzyma na przyzwoitynm 4% poziomie, będzie jednak wyrażnie niższy w porównaniu z rokiem 2007 (+8.5%). Z pozytywnego obrazu regioonu wyłamują sie Wegry gdzie rynek kurczy się drugi rok z rzędu (-3.8%).

Wyjście z recesji zwłaszcza w krajach Zachodniej Europy spodziewane jest w drugiej połowie 2010 roku.