Wstępnie do drugiego etapu przetargu zakwalifikowały się konsorcja złożone z firm zagranicznych (niemieckich, hiszpańskich, irlandzkiej i austriackiej) oraz polskich: Budimex Dromex, Hydrobudowa, Mostostal Warszawa i PRI Pol-Aqua.

Głównym kryterium oceny i wyboru wykonawcy będzie cena. Podpisanie umowy z wykonawcą zostało zaplanowane na kwiecień.