Dzięki zmianom w ustawie, prowadzenie inwestycji zostanie znacznie ułatwione. Chodzi m.in. o zastąpienie dotychczasowego obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy uproszczoną procedurą - samym wpisem do rejestru robót budowlanych - PAP. Określono również listę budów niewymagających rejestracji i tych, które pomimo rejestracji nie muszą mieć projektu budowlanego.

W nowych przepisach nie przewiduje się obowiązku zatwierdzenia projektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Jednak organ nadzoru budowlanego nadal będzie miał prawo skontrolować budowę i w razie nieprawidłowości zażądać doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Projekt przewiduje likwidację m.in. możliwości legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Z przepisów ma zniknąć również nakaz rozbiórki budowli niezagrażających bezpieczeństwu. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ich ogłoszenia. (PAP)