Inwestycja ma być realizowana w kilku etapach, a rozpocznie się od przebudowy Wybrzeża Władysława IV. Roboty  mają ruszyć jeszcze w tym roku, po sezonie letnim. - Ruch będzie tutaj teraz dwukierunkowy, ale nadal będzie to bulwar.Potem mają być przebudowywane kolejne fragmenty śródmieścia, m.in. niedogodny dla kierowców plac Wolności. W tym miejscu projektanci sugerują stworzenie podziemnego wielopoziomowego parkingu. Byłby to największy parking w centrum miasta. Koszt jego budowy szacuje się na 6 mln euro. Kto wyłoży na to pieniądze? Już teraz Andrzej Szczodry zastępca prezydenta miasta zapowiada, że realizacja tej inwestycji niekoniecznie musi obciążyć budżet miasta, a może ją zrealizować prywatny inwestor. Jako alternatywę projektant podaje stworzenie w tym rejonie centrum handlowego z kinem, także z podziemnymi garażami.