Z kolejnego rządowego raportu na temat przygotowań do igrzysk w Londynie wynika, że koszt budowy stadionu będzie dwukrotnie większy niż przewidywano w 2004 r., gdy starano się o organizację światowej imprezy sportowej.

Łączny koszt przygotowań do igrzysk ma pochłonąć 9,3 mld GBP. Zwiększone wydatki na Olympic Park prawdopodobnie zostaną zrekompensowane przez oszczędności m.in. w zakresie transportu.

Dodatkowo, większe niż przewidywano okażą się wydatki na welodrom - 105 zamiast 80 mln GBP oraz centrum sportów wodnych - wzrost ceny do 251 mln GBP, głównie z powodu nowego projektu dachu.