Projekty związane z porządkowaniem przestrzeni publicznej historycznych centrów i zdewastowanych części miast, powinny obejmować także prace remontowe, restauratorskie i konserwatorskie w zabytkowych budynkach, wymianę i modernizację infrastruktury. Samorząd liczy także, że pojawią się projekty renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne o dobrym standardzie i dotyczące tworzenia systemów miejskiego monitoringu.