"Planowana inwestycja będzie polegać na przebudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, budowie zasadniczego kompleksu sportowego hali widowiskowo- sportowej oraz wykonaniu nawierzchni drogowych. Centralnym punktem całego obszaru przeznaczonego do zagospodarowania będzie hala sportowo-widowiskowa opisana na okręgu o średnicy 92 m dla 5.492 osób" - napisano w komunikacie.
Termin realizacji inwestycji to 18 miesięcy od podpisania umowy.