Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 158,04 mln zł zysku wobec 104,31 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2089,32 mln zł wobec 1406,98 mln zł.
W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 62,46 mln zł zysku netto wobec 50,10 mln zł zysku rok wcześniej.