Zwiedzający mogli także poznać rozwiązania z zakresu: systemów zabezpieczeń i zarządzania ruchem, oznakowania pionowego i poziomego, technologii i osprzętu infrastrukturalnego oraz oprogramowania dla drogownictwa, a także małej architektury miejskiej.

Tradycyjnie został rozstrzygnięty konkurs o nagrodę Ministra Transportu za najlepszą ofertę targową w czterech kategoriach: "Drogi", "Ruch drogowy", "Materiały i surowce dla drogownictwa" oraz "Sprzęt i maszyny budowlane". Odbył się także konkurs MT Polska na najbardziej oryginalną i profesjonalną aranżację stoiska targowego.
Równolegle z targami odbyło się najważniejsze w powojennej historii naszego kraju spotkanie środowisk drogowych, czyli I Polski Kongres Drogowy pod hasłem "Lepsze drogi - lepsze życie". Uczestnicy dokonywali oceny stanu sieci drogowej w Polsce, jej integracji w układzie europejskim oraz wskazywali najistotniejsze problemy i bariery związane z rozwojem i funkcjonowaniem dróg. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni m.in.: inwestorzy, zarządcy dróg, wykonawcy oraz ludzie świata nauki i techniki.

Targom Infrastruktura towarzyszyły ciekawe seminaria i merytorycznie spotkania dla profesjonalistów. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowała seminarium pt. "Szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce". Wśród omawianych tematów znalazły się: krajowa strategia BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego), Program Realizacyjny Gambit 2005, krajowe kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, szkolenie kadr BRD na poziomie powiatów oraz projekt uspokojenia ruchu "Miasteczko Holenderskie".

Odbyła się też konferencja "Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce - problemy i wyzwania", której celem była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy inwestorami a przedstawicielami instytucji rządowych odpowiadających za stan infrastruktury w Polsce.

Podczas seminarium "Projekty infrastrukturalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013" pracownicy administracji samorządowej mogli dowiedzieć się m.in.: o możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty infrastrukturalne w okresie 2007 - 2013. Spotkanie przygotowali: Europejski Instytut Socrates Scola wraz z Międzynarodowymi Targami Polska przy współpracy merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Trwające trzy dni targi można uznać za imprezę udaną. Odwiedziło je liczne grono zainteresowanych, co pozwoliło kontrahentom na odświeżenie kontaktów, pozyskanie informacji oraz przeprowadzenie rozmów handlowych. Dla tych, którzy pragnęli na chwilę oderwać się od rozmów, przed Pałacem Kultury organizowane były efektowne pokazy maszyn budowlanych prezentujących swoje możliwości przy akompaniamencie muzyki skrzypcowej.