Scott Wilson działa w czterech głównych sektorach rynku takich jak: transport, nieruchomości, środowisko i bogactwa naturalne. Oddział w Krakowie, powstały na bazie amerykańskiej firmy BSI International, do tej pory prowadził prace projektowe w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych i naftowych oraz budowy ujęć wody i oczyszczalni ścieków.

"Posiadamy dobrze rozwinięte kompetencje w zakresie przygotowywania projektów w dziedzinie kanalizacji i ścieków\' - mówi Andrzej Walczyński, dyrektor nowo otwartego Oddziału. "dodatkowo, naszym celem jest stworzenie zespołu dostarczającego zintegrowane i wielo-dyscyplinarne usługi, obejmujące m.in. projektowanie i nadzór nad budową dróg, kolei i sieci infrastrukturalnych oraz przygotowywanie wniosków o finansowanie inwestycji z funduszy unijnych"- dodaje.

Biura Scott Wilson w Polsce znajdują się w 5 głównych miastach: Warszawie (główne biuro), Poznaniu,Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie (adresy biur znajdują się na stronie internetowej www.scottwilson.com.pl).