Teraz nastąpi przekazanie siedmiu konsorcjom, biorącym udział w przetargu, specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia wraz z projektem wykonawczym.
Całkowite zakończenie prac przewidziano na 29 kwietnia 2011 r. W tym czasie powstanie nowa trybuna zachodnia oraz liczący 43 tys. m2 powierzchni dach nad trybunami.