Wydarzenie zostało zaadresowane do projektantów i wykonawców z całego kraju, którzy mogli się spotkać, wysłuchać referatów i wymienić się doświadczeniami w atmosferze Kompleksu Hotelowego "Stok" w Wiśle. Tematyka tegorocznej konferencji oscylowała wokół napraw i wzmocnienia podłoża budowlanego, fundamentów i budowli podziemnych, głębokich wykopów, składowisk odpadów oraz wpływów środowiskowych w podłożu. Podjęto również temat wymagań Eurokodu 7 wraz z jego praktycznym zastosowaniem.
W trakcie Warsztatów poruszano zarówno tematy naukowo-techniczne, jak również przedstawiano możliwości firm oraz relacje bezpośrednio z placów budów. Sponorami zostały firmy: Keller Polska sp. z o.o., PERI, TERRATECH sp z o.o., TITAN Polska sp. z o.o.
Podczas spotkania zajęto się szeroko rozumianą problematyką geotechniki - europejskimi normami geotechnicznymi, projektowaniem oraz sprawami obliczeniowymi. Na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie reprezentantów Instytutu Techniki Budowlanej, dotyczące koncepcji przepisów techniczno-budowlanych dla budynków oraz referat Bolesława Kłosińskiego i Piotra Rychlewskiego związany z charakterystyką nowych europejskich norm geotechnicznych, szczególnie istotnych w zaktualizowaniu i uporządkowywaniu dostępnych informacji prawnych. Podobną tematykę poruszał referat "Projektowanie geotechniczne od klasyfikacji gruntów do monitoringu obiektu wg norm europejskich" oraz "Wartości parametrów geotechnicznych w zastosowaniu do projektowania budowlanego" pióra Lecha Wysokińskiego. Pan Jakub Sierant z firmy TITAN Polska sp. z o.o. przedstawił uczestnikom możliwości małych pali na przykładzie posadowienia mostu łukowego w miejscowości Lubień, w ciągu DE S7 Kraków - Rabka.
W trakcie warsztatów szeroko poruszano tematy związane z zagadnieniami głębokich wykopów, technologiami wzmocnienia gruntu itp. Ciekawe prezentacje swoich możliwości zaprezentowało wiele firm. W tym miejscu warto wspomnieć o prezentacji "Prosta Tower - 5 kondygnacji podziemnych na małej działce w Warszawie" Urszuli Tomczak i Huberta Tomczaka, przedstawicieli firmy SOLETANCHE POLSKA. Ponadto Tomasz Kosiński i Mirosław Kuc z firmy GEOTIM dokonali analizy zabezpieczenia skarp wykopów i nasypów gruntami zbrojonymi Terramesh i Macres. Specjalistyczne zagadnienie zatytułowane "Systemy geotechniczne SUSPA-DSI (Dywidag - Systems International)" zaprezentował reprezentant firmy SUSPA-DSI POLSKA - Cezary Sternicki. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z firmą MENARD POLSKA sp. z o.o. i jej profilem działalności.
Nie zabrakło również jakże interesującego tematu fundamentowania, dotyczącego zarówno konstrukcji nowoczesnych, jak i wzmocnienia tych zabytkowych. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wykłady: "Pale i fundamenty palowe: projektowanie, realizacja i wzmocnienia" Kazimierza Gwizdały, "Aktualne problemy budowy i projektowania głębokich wykopów" Anny Siemińskiej-Lewandowskiej, "Roboty ziemne i fundamentowe w skomplikowanych warunkach geotechnicznych" Wojciecha Wolskiego i Pawła Sorbjana.
Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z symulacjami komputerowymi w geotechnice oraz problemem szacowania parametrów materiałowych i ważności rozwiązań numerycznych, dzięki referatowi Zbigniewa Sikory.
Odczyty końcowe poruszały tematy jak najbardziej aktualne, związane z badaniami geotechnicznymi w drogownictwie, statecznością wysypisk odpadów komunalnych oraz posadowieniem obiektów infrastruktury transportu lądowego. Szczególnie interesujący okazał się wykład Mirosława Boryczko i Stanisława Kaczmarczyka dotyczący oceny i naprawy fundamentów obiektów historycznych. Na tym etapie warsztatów na szczególną uwagę zasługiwał referat Jarosław Rybaka i Elżbiety Stiller-Szydło zatytułowany "Posadowienie obiektów infrastruktury transportu lądowego".
Organizatorzy zadbali o wymiar estetyczny posesyjnych wieczorów - uczestnicy mogli wysłuchać recitalu Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej, a także spotkać się na swojskim jadle w atmosferze pobliskiej karczmy. Gratujemy organizatorom wysokiego poziomu merytorycznego.