Przedmiotem umowy jest budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Roboty mają się rozpocząć do 19 maja br., a zakończyć 31 sierpnia 2011 r.