Tym samym, jak uważa cytowana przez "GW" prof. Zofia Bolkowska, w budownictwie nie ma kryzysu. Mniej jest co prawda prac o charakterze inwestycyjnym, ale za to więcej prowadzi się robót remontowych.
W dodatku dane GUS, na które powołuje się "Gazeta" wskazują na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców budowlanych.