Planowana od wielu już lat inwestycja jest zlokalizowana na krakowskim placu Na Groblach. Dachem parkingu będzie boisko sportowe.
Obecnie Ascan montuje w podziemiu urządzenia wentylacyjne.
Parking powstaje na zasadzie koncesji, co znaczy w tym przypadku, że hiszpańska firma wykonuje prace za swoje pieniądze, by następnie pobierać opłaty od użytkowników przez 70 lat. Po upływie tego czasu stanie się własnością miasta.
Koszt inwestycji to ponad 70 mln zł.