W celu ochrony urządzeń do podgrzewania i nawadniania na poznańskim stadionie, boisko zostało na czas montażu dachu przykryte betonowymi płytami. Najbardziej widowiskowe będzie podnoszenie ogromnych dźwigarów na trzony. Obok nich zostaną postawione tymczasowe wieże, które będą pomocne w podnoszeniu i nasuwaniu dwóch dźwigarów o wadze blisko 1300 ton każdy.

Bezpieczeństwo w czasie tego przedsięwzięcia ma zapewnić najnowocześniejszy w kraju system monitoringu zachowania konstrukcji stalowej. Za prowadzenie monitoringu i przygotowanie raportów będzie odpowiedzialne kilkaset czujników pomiarowych wykonanych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.