Inwestycja kosztowała około 100 milionów euro. W jej ramach  powstało pięc budynków: Hotel, Dom Zdrojowy, Centrum Handlowo-Usługowe, budynek mieszkalny, budynkek parkingowo-biurowy. Całkowita sumaryczna powierzchnia tych obiektów to 51 tysięcy metrów kwadratowych. Na całym terenie objętym inwestycją powstała również  kompletnie nowa infrastruktura techniczna, której istotnym elementem jest tunel dla samochodów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej.