Wartość umowy wynosi 20 764 400 zł brutto. Termin finalizacji prac wyznaczono na koniec czerwca 2010r.