Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowanie konstrukcji zadaszenia i fasady, na co zostanie zużyte blisko 11500 ton stali. Ponadto Mostostal Zabrze będzie odpowiedzialny za dostawę i montaż konstrukcji pomocniczych, jak również dachu szklanego, który pokryje stadion. Wykonawca dostarczy i zamontuje również obudowę fasady stadionu.