Wpływy netto z pożyczki po spłacie obecnego zadłużenia wyniosą około 120 mln Euro. GTC i UR, firmy posiadające po 50% udziałów w Galerii Mokotów, sfinalizowały jeden z największych kredytów refinansujących na rynku nieruchomości w Europie Centralno-Wschodniej. Umowa podpisana została z konsorcjum niemieckich banków, w którego skład weszły Berlin-Hannoversche Hypothekenbank A.G. i Westdeutsche Immobilien Bank A.G. Pożyczka została udzielona na 5 lat z możliwością prolongaty przez pożyczkobiorców na kolejne dwa lata. Oprocentowanie zostało oparte 3-miesięcznej stopie EURIBOR powiększonej o marże w wysokości 2,25%.