Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego przewiduje rozpoczęcie budowy spalarni w roku 2011.
Na razie nie jest jeszcze znana lokalizacja budowy. Pod uwagę brane są trzy miejsca: obszar wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej;  teren elektrociepłowni EC4 przy ul. Andrzejewskiej; teren byłego Zakładu Energetyki Cieplnej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114.
Według założeń spalarnia w Łodzi mogłaby przetworzyć w ciagu roku 250 tys. odpadów.