Wykonawca prac modernizacyjnych była firma Skanska. W zakresie podpisanej umowy na 7 800 m2 położono nawierzchnię z naturalnego kamienia, zainstalowano iluminację, oświetlenie, jak również zagospodarowano terenu wraz z urządzeniami małej architektury i zielenią. Na placu zamontowano też fontannę muzyczną, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i automatykę oraz przyłącza wody, kanalizacji, prądu i telekomunikacji.
Koszty realizacji projektu wyniosły 16 mln zł. Remont placu trwał od 23 marca.