Całość, złożona z platformy wydobywczej i platformy, na której umieszczone są kwatery pracowników waży ok. 25 tys. ton.
Pole Korczagin, gdzie Łukoil będzie wydobywać ropę i gaz jest zlokalizowane około 180 km od Astrachania i 240 km od Machakały. Jeszcze w tym roku ma się tam rozpocząć działalność wydobywcza.
Szacuje się, że na polu wydobywczy Łukoilu  znajduje się 570 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Produkcję ropy i kondensatu gazu szacuje się na 2,3 mln ton rocznie, a gazu ziemnego - 1,2 mld m3.