Prace zostaną wykonane do sierpnia przyszłego roku.
Koszt wykonania zadania to 93 mln zł.