W zakres zamówienia wchodzi wybudowanie, wyposażenie i prowadzenie Miejsca Obsługi Podróży kategorii III o funkcji wypoczynkowej i usługowej.
Założono, że stacje benzynowe zostaną zbudowane już 12 miesięcy po podpisaniu umowy. W czasie 18 miesięcy mają powstać restauracje, a po 24 miesiącach - motel.

Podpisanie umowy zaplanowano na początek przyszłego roku. Od momentu podpisania będzie ona obowiązywała przez kolejne 20 lat.