Zastosowanie metody deskowania ślizgowe go umożliwi betonowanie konstrukcji klatek schodowych od 2,5 do 3 m bieżących w ciągu doby. Przy takim tempie prac sporządzenie konstrukcji klatki o wysokości ok. 35 m zajmie 14 dni.

Prowadzone są również prace przy deskowaniu, zbrojeniu i betonowaniu ścian trzech najniższych poziomów obiektu.
Równocześnie prowadzone są przygotowania do wykonania prefabrykatów różnych konstrukcji.

Dotychczas prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.