Kompleks powstał na podstawie projektu sporządzonego przez Biuro Projektów Architektonicznych NOW z Łodzi.
Nowy obiekt będzie na użytek uczniów szkół wchodzących w skład kompleksu (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnych).