Jest to drugi wygrany w sierpniu przetarg spółki. Anti podjęło się budowy pierwszego w Ustroniu parku zdrojowego i zagospodarowania jego terenu. Firma będzie odpowiedzialna za powstanie w ustrońskim parku pijalni wód do kuracji pitnej, fontanny zasilanej wodą solankową oraz ścieżek i kładek dla pieszych. Wzniesie też mur oporowy, oświetli teren oraz zaopatrzy go w inne elementy małej architektury. Pod inwestycję przeznaczono trzy hektary łąki na zboczach Równicy.