W otwarciu wzięli udział m.in. przedstawiciele zagranicznych dostawców maszyn i sprzętu budowlanego takich, jak: HYUNDAI (producent mini koparek, koparek kołowych, gąsienicowych, wyburzeniowych, Long Reach, mini ładowarek, ładowarek); DAEMO (producent osprzętu wyburzeniowego: młoty, szczęki krusząco-tnące, nożyce tnące, multiprocesory); SOILMEC (producent sprzętu do głębokiego fundamentowania, palownic, kotwiarek, dźwigów, osprzętu); PAGANI (sony statyczne i dynamiczne do badań gruntu; presjometry); BERETTA (producent wiertnic do odwiertów geologicznych i pod pompy ciepła); BSP (producent młotów do pali wbijanych). Nie zabrakło też przedstawicieli firmy Toolmex-Truck z Szydłowca, wyłącznego dealera wózków widłowych Hyundai.
Na rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie firma Hyundai podarowała Amago jodłę koreańską, a jej symboliczne zasadzenie miało miejsce w czasie uroczystości w Cholerzynie.

Budowę nowej siedziby według projektu wykonanego przez biuro architektoniczne Studio S z Krakowa rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. Wykonawcą generalnym było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina, a wykonawcą wnętrz - firma Altex z Chrzanowa.
Na inwestycję składa się 1 210 m2 zabudowy, około 600 m2 dwukondygnacyjnej powierzchni biurowej, hala o powierzchni około  500 m2, gdzie znajdują się dźwigi suwnicowe, które pozwolą na remonty maszyn sprzedawanych przez Amago. Warsztat z wydzieloną częścią spawalniczą umożliwi wykonywanie pierwszych przymiarek do gruntownych remontów i produkcji narzędzi wiertniczych, łyżek. Na powierzchni ponad  100 m2 magazynu znajdują się w gotowości roboczej duże ilości części zamiennych.

Historia spółki Amago rozpoczyna się w roku 1996 r., kiedy została założona w Krakowie i oparta na prywatnym kapitale założyciela jako przedsiębiorstwo o profilu handlowo-usługowym. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się sprzedażą sprzętu wiertniczego, wprowadzając na nasz rynek używane wiertnice amerykańskie do wierceń gazowych i naftowych oraz sprzęt włoskiej marki Soilmec, stosowany do głębokiego fundamentowania.
W dwa lata później oferta Amago została wzbogacona o geosyntetyki do separacji i stabilizacji gruntu. Dzięki temu firma szybko zaistniała w branży budownictwa. Od roku 2004 spółka została wyłącznym dealerem maszyn budowlanych Hyundai na rynek polski. W ciągu kolejnych lat Amago poszerzało swój  asortyment i aktualnie jest dealerem światowych marek leaderów sprzętu budowlanego, fundamentowego, wiertniczego, a w Polsce działa na zasadach wyłączności. Dotarcie do każdego miejsca w kraju gwarantowane jest dzięki kilku oddziałom firmy. Dodatkowo każdy region podzielony jest na okręgi handlowe, a za te odpowiedzialni są właściwi przedstawiciele handlowi. Obecnie Amago dysponuje mobilnym serwisem składającym się z kilkunastu w pełni wyposażonych samochodów serwisowych i kilkudziesięciu wysoko wyszkolonych pracowników opierając się na pięciu punktach serwisowych w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.
W zakresie maszyn budowlanych Amago oferuje: mini koparki, koparki kołowe, gąsienicowe wyburzeniowe, Long Reach, mini ładowarki, ładowarki; koparko-ładowarki, ładowarki lekkie i teleskopowe; osprzęt wyburzeniowy: młoty, szczęki krusząco-tnące, nożyce tnące, multiprocesory;  kruszarki bębnowe, przesiewacze.

W dziale wiertniczym znajduje się szeroki wybór sprzętu typu: wiertnice APAFOR do wierceń geologicznych, narzędzia wiertnicze, pompy iniekcyjne, aparatura do pomiarów wierceń EXPLOFOR; sony statyczne i dynamiczne do badań gruntu; presjometry; wiertnice do odwiertów geologicznych i pod pompy ciepła; wyposażenie do studni głębinowych, filtry szczelinowe i akcesoria; sterownie prewenterów do wierceń gazowo-naftowych; wiertnice do głębokich wierceń; wiertnice hydrogeologiczne.  Dział fundamentowy dostarcza: sprzęt do głębokiego fundamentowania, palownice, kotwiarki, dźwigi, osprzęt; rury okładzinowe, oscylatory; młoty do pali wbijanych; liny stalowe. Z kolei w dziale geosyntetyków dostępne są: geowłókniny polipropylenowe DATEX KN i ACM; geosiatki poliestrowe ACEGrid; geotkaniny poliestrowe ACETex; geotkaniny polipropylenowe GEO.

W najbliższych latach (2010–2015) Amago planuje zwiększenie usług remontowych do 30% obrotów spółki, rozpoczęcie produkcji podzespołów i narzędzi o 10 % udziale w obrotach spółki, wybudowanie własnych oddziałów w Polsce -  miniaturek głównej siedziby Spółki oraz powołanie spółki AMAGO UMB , która będzie specjalizować się w sprzedaży maszyn używanych.