Jeśli miasto uchwali dogodny dla inwestora plan zagospodarowania terenu, obiekt mógłby powstać w ciągu trzech lat