Z doniesień "Parkietu" wynika, że giełdowi deweloperzy są gotowi do uruchomienia w czasie pół roku projektów o wielkości równej ich obecnej ofercie mieszkań.
Zmagają się jednak z problemem finansowania inwestycji, ponieważ instytucje finansowe nadal są niechętne niechętnie do udzielania kredytów. Ci, którzy dysponują znacznymi środkami własnymi zamierzają prowadzić inwestycje na własny koszt.