Koszty na odnowienie pochodzić będą z dotacji unijnej i z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Jeśli warunki pogodowe nie wpłyną na zmianę harmonogramu prac, to remont rozpocznie się 2 listopada a zakończy w grudniu 2012 r. Remontem zostanie objęte około 7 tys. m2.

Trudność realizacji tego zadania polega na tym, że niezbędne jest utrzymanie dróg dojazdowych oraz przejść, z których korzystają turyści. Podzielono je w związku z tym na pięć etapów. Na początku pracami zostanie objęty obszar przy tarasie koło budynku nr 5.

Modernizacja dziedzińca polegać będzie na wymianie instalacji wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, ułożeniu nowej nawierzchni na ścieżkach wykonanych z piaskowca i porfiru oraz remoncie dróg dojazdowych. W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się po dziedzińcu zamkowym, zdemontowane zostaną schody i powstaną pochylnie.
W ostatnich latach Wawel wyremontował drogę na wzgórze wzdłuż ul. Podzamcze, teraz zajmie się dziedzińcem, jednak wciąż nie jest załatwiona sprawa drogi wzdłuż ul. Bernardyńskiej i rewaloryzacji stoków. - Mamy nadzieję, że miasto zajmie się tymi tematami - mówi prof. Ostrowski.

Miasto będzie realizowało też drugie zadanie, na które pieniądze da Bruksela. Chodzi tu o adaptację przyziemia budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu. Na tę inwestycję zostanie wydane około 2 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu powinien zostać rozstrzygnięty przetarg w tej sprawie.