Prace projektowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Początek budowy pierwszego etapu inwestycji planowany jest na I kwartał 2011 roku, a zakończenie prac ma nastąpić w drugim kwartale 2012 roku.