W ramach projektu rozbudowy uczelnianego kampusu powstaną obiekty o łącznej powierzchni użytkowej ponad 18 tys. mkw. Inwestycja obejmuje pięć zadań: rozbudowę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i wyposażenie jego bazy laboratoryjnej, budowę Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowę Centrum Języków Obcych oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią.
Inwestycja ma być realizowana w 85 proc. ze środków unijnych, a pozostałe pieniądze będą pochodziły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.