Na terenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego powstała kanalizacja, sieć wodociągowa, drogi dojazdowe, oświetlenie, chodniki. Z UE i budżetu państwa Zambrowski Park Przemysłowy został wsparty sumą 8 mln zł. Obecnie burmistrz Zambrowa poszukuje inwestora - w tym celu ogłoszony zostanie przetarg na te grunty. Już półtora roku temu miasto podpisało list intencyjny z konsorcjum firm z Wielkiej Brytanii, zgłaszają się też inni inwestorzy.

Tereny inwestycyjne w Zambrowie przeznaczone są pod innowacyjne inwestycje produkcyjne. Teren objęty jest zwolnieniami w podatkach od nieruchomości, na mocy stosownej uchwały Rady Miasta Zambrowa z 2007 r., przez okres pięciu lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie tego miasta.

Program "Rozwój Polski Wschodniej" jest skierowany do pięciu polskich regionów: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. To 2,8 mld EUR z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Program ma służyć wyrównywaniu szans rozwojowych tych regionów.