Przewiduje się, że terminal powinien zostać zakończony do końca 2010 roku. Szacunkowe koszty konstrukcyjne to 740 mln USD.