Koszt całej inwestycji szacuje się na ponad 28,63 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec marca 2011 r. W skład konsorcjum oprócz Polimeksu, którego udział w pracach to 75%, wchodzi firma PAGRO z Krakowa. Kontrakt zostanie podpisany po spełnieniu warunków zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych.